Vé máy bay, Đặt mua vé máy bay tại đại lý shbay

Kế toán thuế

Mô tả công việc kế toán thuế:

-Thu thập, xử lý, sắp xếp, lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán

- Kê khai, báo cáo thuế theo tháng, quý, năm

- Lập BCTC, quyết toán thuế cuối năm hoặc khi có yêu cầu

- Phối hợp với bộ phận kế toán có liên quan, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầu vào, cân đối đầu ra đảm bảo phù hợp theo quy định của nhà nước.

- Thực hiện giao dịch với ngân hàng

- Các công việc liên quan khác khi có yêu cầu

Tuyển CTV làm Marketing, sale, pr truyền thông.

Tuyển CTV làm Marketing, sale, pr truyền thông Sơn Hà Travel.

Tìm và đặt vé
Tìm chuyến bay
Chấp nhận thanh toán